Osiągnięcia


Lody Młynarczyk to solidna Polska marka doceniana w prestiżowych rankingach oraz synonim najwyższej jakości. Potwierdzają to liczne nagrody i tytuły. Nasze produkty są bardzo rozpoznawane, mimo że nie prowadziliśmy agresywnych kampanii reklamowych. Na reklamę i zaufanie klientów pracujemy juz ponad 75 lat.

Doceń Polskie
Patent na znak towarowy
Patent podwójny kubek
Mikroprzedsiębiorca roku 2013
Dziedzictwo Kulinarne 2013
Orzeł Agrobiznesu 2012
Nagroda sezonu 2011

Targi Sial Paris 2022

Targi SIAL Paris organizowane są w cyklu dwuletnim od ponad 50 lat i są jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branży rolno-spożywczej. Pierwsza edycja targów w 1964 r. zebrała ekspertów z 26 krajów, obecnie można tu było spotkać 7000 wystawców z ponad 200 państw, w tym 252 z Polski. Francja po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE stała się trzecim co do wielkości rynkiem zbytu towarów z Polski, tuż za Niemcami i Czechami.

Nasza Firma również miała zaszczyt brać udział w tegorocznych targach w Paryżu, które odbyły się w dniach 15-19.10.2022r.
Więcej na temat targów możecie przeczytać zaglądając na stronę Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

kolaż zdjęć z Targów Sial w Paryżu
logotypy UE

Udział w targach SIAL Paris 2022 w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.